Håret uttrycker kön

Det är en växande skara som upptäcker sitt behov av hårersättning i samband med könskorrigering, transition eller annan insikt kring sitt kön eller könsuttryck. Den växer både bland de med och utan remiss från transvården.

Är det första gången du hört talas om remiss av peruk till person med diagnosen transexualism? Det innebär i detta sammanhang att håret, eller rättare sagt bristen på hår, erkänns som ett funktionshinder. Vidare innebär det att att landstinget kan finansiera hjälpmedel. Lyckligtvis kan det ordnas via privat leverantör genom rekvisition, istället för att ordinera standariserade produkter. Tack och lov! 

Det är en livsnödvändighet att ha tillräckliga uttrycksformer för sitt upplevda kön. Till exempel är det en stor andel av de med könsdysfori som övervägt att ta sitt liv av relaterade skäl (*, **). 

Håret är ett av många sätt att hantera sin identitet, då det är det så vårt samhälle ser ut idag och för överskådlig tid fram över.

Hur går det till rent praktiskt?

Att dra nytta av alla fördelar med hårersättning kan, beroende på ens situation, göras på lite olika sätt. Det är möjligt att ta ställning till följande frågor i olika grad beroende på eget tycke och behov av konsultation :

  • Är hårersättningen temporär? (till exempel under första året av hormonbehandling då håret får växa ut och ev inta ny karaktär)
  • Vilka vanor har en möjlighet att lägga till sig med för att sköta om önskat hår?
  • Är det viktigt att frisyren ska kunna ändras, stylas eller få behandlingar under hårersättningens livslängd? Och i så fall, ska det gå att ändra tillbaka? Dessutom, är det viktigt att förändringarna görs på en och samma hårersättning?
  • Är det viktigare att för andra håret ser ut att uppföra sig som om det inte vore en hårersättning? Eller är det viktigare att själv kunna uppleva det som om det inte vore en hårersättning? (det kan föra med sig olika sätt att skydda sig mot oönskade kommentarer?)
  • Hur ovarsamt vill en kunna bete dig med sitt hår? Hur ofta? Har en råd att ersätta ett hår som slitits ut tidigare än planerat? Hur rimligt är det att vänta på en ersättning för en förspilld hårersättning?
  • Finns bilder eller exempel på vad ens hårersättning ska likna eller fungera som? Hur långt känns det ok att kompromissa vid svårigheter? Kan det vara rimligare att pröva sig fram tills håret närmat sig förväntningarna?

Håret uttrycker personlighet

Det är en grov förenkling att hävda att långt vackert hår är tjejigt och allt annat inte är det, även om det så ofta är underförstått i våra kulturyttringar, från toaskyltar till statusfigurer. Det finns en rad egenskaper kring hårsorter och frisyrer som vi tillskriver personliga egenskaper som inte på något sätt är exklusiva för respektive kön. Det kan till exempel vara gulligt, coolt eller lagom. Välvårdat, vildvuxet eller lättskött. Ungdomligt, moget eller dynamiskt. Iögonfallande, diskret eller föränderligt. Gränstänjande, safe eller självmäktigt. Extrovert, introvert eller ambivert. Även om vissa kombinationer av dessa kan råka vara mer ensidigt könade (och möjligen felaktiga) än andra, är det fortfarande lättare för omvärlden att se rätt kön om håret sköts och beskrivs med ens personlighet i åtanke. En flexibel och högkvalititativ hårersättning möjliggör just detta.

...