Anledningar till håravfall

Det finns många olika anledningar till att drabbas av mer eller mindre omfattande håravfall. Oftast handlar det om sjukdomar och behandlingar av sjukdomar (t.ex. alopecia eller cellgiftsbahandling, se nedan). Håravfall kan dock även ske av andra, jämförelsevis ofarliga, orsaker, exempelvis kopplat till hårets normala tillväxtcykel eller stress. I slutet av dina hårstråns tillväxtcykel går de in i en (teogen) vilofas, då de slutar att växa. Samtidigt bildas ett nytt hårsstrå i samma hårsäck, under det gamla. Det befinner sig då i sin (anagena) tillväxtfas. När det nya hårstrået växer fram i samma hårsäck knuffar det ut det gamla, som då faller av. Om tillräckligt många hårsäckar går in i sin vilofas samtidigt och faller av kan det upplevas som att håret ”rasar av”. Detta är alltså fullt normalt, och håret växer tillbaka, men vissa sjukdomar kan göra så att fler hårstrån går in i sin vilofas för tidigt och samtidigt.

En vanlig men kraftig infektion eller förkylning samt hög feber kan sätta ner kroppens immunförsvar, vilket påverkar hårets tillväxt. Långvarig stress kan vara en annan orsak, samt proteinbrist, järnbrist, eller en svampinfektion.

Kvinnor med sköldkörtelproblem kan känna av håravfall, liksom personer med diabetes eller hormonförändringar, eller personer med hudsjukdom i hårbotten.

Hormonförändringar efter förlossning kan orsaka håravfall. Detta är inte farligt, håret växer tillbaka. Även hormonförändringar i samband med p-piller kan orsaka tillfälligt håravfall.

Vissa receptbalagda läkemedel kan kan ibland ge ökat tillfälligt håravfall, t.ex. gikt-, reumatism-, antidepressiva, hjärt-, blodtrycks-, och blodförtunnande mediciner.

Tänk på att om du drabbas av kraftigt håravfall och är orolig, kontakta alltid läkare!

Cellgiftsbehandling

En av de vanligaste orsakerna till omfattande håravfall är cellgiftsbehandling mot cancer. Vid vissa cytostatikabehandlingar kan cellförnyelsen i hårsäckarna skadas vilket gör att de nya hårstråna i hårsäcken blir väldigt tunna och lätt går av. Det dröjer normalt en till två veckor efter en påbörjad cytostatikabehandling innan håravfallet börjar märkas, ofta på hela kroppen. Alla cytostatika leder dock inte till håravfall, olika personer drabbas i olika omfattning, och avfallet kan ibland dämpas med skonsam skötsel av håret. Normalt sett får patienten tillbaka sitt hår en till två månader efter avslutad cellgiftsbehandling, och kan då ha annan färg eller form (t.ex. krulligt i stället för rakt). Observera att alla patienter som genomgår cellgiftsbehandling och behöver peruk erbjuds bidrag av landstinget (se information om rekvisitioner här). De flesta skaffar peruk redan innan håret fallit av.

 

Alopeci

En sjukdom som orsakar olika typer av håravfall är alopeci. Det är inte en livshotande sjukdom, och innebär i de flesta fall inte att den fysiska hälsan påverkas, men är nog så svår att drabbas av ändå. Den drabbar män och kvinnor lika och startar vid vilken ålder som helst, men hela 60% av drabbade personer är yngre än 20 år när sjukdomen bryter ut. Sjukdomen förekommer över hela världen i lika hög grad, och totalt sett räknar man med att ca 150 000 personer har Alopecia i Sverige, varav 100 000 Alopecia areata.

Det finns olika former av Alopeci beroende på i vilken omfattning håret faller av. Alopecia areata medför fläckvis håravfall och är en av de vanligaste typerna av Alopeci, Alopecia totalis medför att personen förlorar allt huvudhår, och Alopecia universalis medför att allt kroppshår faller av. (Termen Androgen Alopeci avser vanligt manligt håravfall.)

Alopecia areata är alltså en sjukdom där personen tappar håret fläckvis. Oftast är det håret på huvudet som faller av fläckvis och främst är det barn eller unga som drabbas. Många upptäcker en kal fläck på huvudet som är ungefär lika stor som en femkrona. Fläcken kan växa snabbt eller så kan det ta månader eller år, det varierar mycket från person till person. Oftast kommer allt hår där fläcken satt tillbaka efter en tid, men sedan uppstår en ny fläck på ett annat ställe.

Vissa patienter med Alopeci utvecklar universalis och förlorar allt sitt hår. Dessa utgör dock en minoritet och beräknas endast utgöra runt 10 procent av alla med Alopeci.

Vid sidan av hårförlusten uppstår även påverkan på finger- och tånaglar när man drabbas av Alopeci. De blir sköra och det uppstår små gropar eller ränder i naglarna.

Att förlora sitt hår kan vara mycket traumatiskt, både socialt och psykologiskt, särskilt för unga människor. Det är dock viktigt att upprepa att Alopeci inte är farligt förutom just själva hårbortfallet. Att ha Alopeci innebär heller inte en ökad risk för att drabbas av andra sjukdomar.

Det är inte helt känt varför människor drabbas av Alopeci. Vissa har spekulerat i att sjukdomen skulle bero på en allergisk reaktion mot håret eller hårsäckarna där håret växer. Man vet dock att sjukdomen är ärftlig till viss del. En vetenskaplig studie från Holland visade att 7 % av alla med varianten Alopecia areata hade minst en förälder som hade sjukdomen. Forskare har även lyckats visa att vissa varianter av en grupp av gener som är kopplade till immunförsvaret (s.k. HLA-gener) är mer vanliga hos personer med Alopecia areata.

Det finns ingen behandling mot Alopeci som både har god effekt och är ordentligt vetenskapligt belagd. En del prövar kortisonkräm men resultatet av denna behandling är dåligt vetenskapligt underbyggd. Många väljer att skaffa peruk.

 

Mer information

Vi hoppas du fått svar på en del frågor om håravfall genom att läsa detta! För vidare information se 1177 eller kontakta din vårdcentral.