REKVISITION FÖR PERUK

Du som drabbats av håravfall p.g.a. behandlingar, sjukdom eller liknande kan få ersättning för peruk genom ditt landsting. Hitta svar på vanliga frågor eller kontakta oss.

Innehåll som kan döljas

Kommer jag att få betala något för min peruk när jag har en rekvisition?

Ja det behöver du. Din rekvisition är ett bidrag för din peruk. Du drar bort beloppet från perukpriset och betalar mellanskillnaden.

Barn erhåller dock i vissa fall gratis peruk. Hör med din läkare.

Vilka utfärdar rekvisitioner för peruk?

Exempelvis kan din behandlande läkare eller privatpraktiserande dermatologer utfärda rekvisitionen. Jag som perukspecialist kan även ge dig andra tips om hur du söker bidrag för peruk, kontakta oss för mer information.

Vad är ersättningsnivån i min region?

Ersättningen ligger som sagt på olika nivåer i olika regioner.

Längre ned bland frågorna hittar du information för Uppsala, Västmanland och Gävleborg,

Om du önskar att vi hjälper dig att reda på mer information om regler i DIN region är det bara att ringa så hjälper vi dig!

Tel: 018 563 537

Mobil: 0735 506 28 69

Mail: info@huvudsakenfrisor.se

Ersättning i Region Uppsala

Bidrag 3450 kr. Rekvisitionen gäller för peruk med syntet- eller äkta hår. Medtag rekvisitionen vid ditt besök. Kostar din peruk mer än 3450 kr betalar du mellanskillnaden vid ditt första besök.Rekvisitionen gäller för cancerpatienter, hudpatienter, och övriga behandlingar som innebär håravfall.

Barn erhåller i vissa fall gratis peruk, hör med din läkare.Du som har Alocepia kan utnyttja bidraget till en kosmetisk tatuering om du föredrar det.

Ersättning i Region Stockholm

Bidrag 5000 kr, giltig under 1 år. Rekvisitionen gäller för peruk med syntet- eller äkta hår. Du betalar mellanskillnaden själv om priset överstiger summan. Var noga med att kontrollera när din rekvisition är daterad, om perioden löper över nästkommande år har du rätt till ytterligare 5000 kr.

Du kan även få en 5-årsrekvisition. Då erhåller du en peruk/år för 5000 kr under en 5-års period. 2500kr/år kan du använda för reparation av dina peruker. Knutar kan t.ex. släppa, eller andra incidenter inträffa.Vi ombesörjer din reparation, riktigt bra för dig! Överstiger konstnaden för reparationen 2500kr/år betalar du mellanskillnaden själv.

För barn är summan 7500 kr, i övrigt gäller samma regler som ovan.

Ersättning i Region Västmanland

I Västmanland skiljer sig bidraget beroende på om behovet för hårersättning är kortvarigt eller långvarigt.

För kortvarigt behov är bidraget max 3000 kr för turban/sjal. Eller max 4000 kr för en syntetperuk.

Vid varaktigt behov av peruk är bidraget max 8000 kr. Du kan kombinera bidrag för turban på 3000 kr med ett perukbidrag på 4000 kr (tot max 7000 kr i så fall).

För toupé och posticher är bidraget max 8000 kr.

Hitta ytterligare information på Region Västmanlands sida. Klicka här!

Region Gävleborg

Som patient själv väljer du själv var du erhåller din peruk inom ramen för det fria vårdvalet - bra för dig som kund! Du får en rekvisition på 3000 kr/halvår, alltså 6000 kr sammanlagt på ett år.